Huisregels

De volgende gebruiksvoorwaarden bepalen elementaire interactie binnen het netwerk van Jong&Out. Hieronder wordt verstaan onze online community en meetings. Wees je ervan bewust dat niet-naleving van deze voorwaarden kan leiden tot beëindiging van je account.

Naast deze gebruiksvoorwaarden, kunnen expliciete regels die invloed hebben op jouw account van toepassing zijn. Ondanks onze inspanningen de regels zo gedetailleerd mogelijk te formuleren zijn er altijd gebieden waarover ons team uiteindelijk beslist. Daarom heeft het team van Jong&Out als enige het recht en de definitieve uitspraak van hoe deze regels en richtlijnen te interpreteren en toe te passen op specifieke omstandigheden en situaties, en in onze enige en absolute discretie, te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of delen van deze voorwaarden op elk moment te verwijderen.

(I) Tijdens het gebruik van Jong&Out, moet je de rechten van anderen en hun rechten om gebruik te maken van Jong&Out en hun plezier hierin respecteren. Daartoe is het niet geoorloofd te bedriegen, te treiteren, te bedreigen, leden in verlegenheid te brengen of te beangstigen en/of ongewenste aandacht te geven aan leden. Dit omvat het plaatsen van beledigend en/of aanstootgevend materiaal, herhaaldelijk ongewenste berichten verzenden en het aanvallen van een lid op basis van ras, seksuele geaardheid, godsdienst etc. Haatdragende uitlatingen worden niet getolereerd.

(II) Je mag geen materiaal verzenden van, plaatsen van, linken naar of anderszins distribueren van een seksueel expliciet of een schadelijk, beledigend, lasterlijk, inbreuk makend, obsceen, haatdragend, vulgair, racistisch of etnisch beledigend, schadelijk aan persoonlijke privacy of publiciteit inhoudend, of bezwaarlijk in de ogen van een redelijk persoon, beeld of inhoud.

(III) Het is verboden zich voor te doen als een teamlid/vrijwilliger/werknemer van Jong&Out of COC Nederland, of ander persoon.

(IV) Je dient de aanwijzingen van ons team te volgen tijdens het gebruik van Jong&Out.

(V) Het is verboden valse informatie op te geven of informatie opzettelijk te verbergen tijdens de registratieprocedure van je Jong&Out account.

(VI) Het is verboden het netwerk van Jong&Out te onderscheppen, te hacken of inlogcodes of verzendingen te ontcijferen.

(VII) Het is verboden profielinformatie te distribueren binnen de website van Jong&Out zonder nadrukkelijke toestemming van de betreffende accounthouder.

(VIII) Het is verboden inhoud van een privégesprek te distribueren binnen de website van Jong&Out zonder nadrukkelijke toestemming van de betreffende tegenpartij.

(IX) Het is verboden persoonsgegevens, profielinformatie en/of inhoud van een privégesprek te distribueren buiten de website van Jong&Out, op iedere wijze.

(X) Het is verboden bestanden (proberen) te uploaden of distribueren die virussen of schadelijke software bevatten.

(XI) Het niet-naleven van bovenstaande gedragsregels zal worden gesanctioneerd met een tijdelijke of permanente schorsing van het netwerk.

(XII) Het delen van contactinformatie geschiedt op eigen risico. Overtreding van bovenstaande normen buiten Jong&Out via een via Jong&Out verkregen middel kan worden gesanctioneerd.

(XIII) Jong&Out behoudt zich ten alle tijde het recht een account, bericht, uiting, profieltekst, met of zonder reden, te bewerken, schorsen en/of verwijderen. Jong&Out kan deze maatregelen nemen zonder voorafgaande kennisgeving aan u of een derde.

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen aan info@jongenout.nl